Alarmmeldingen Kaart – Project Datavisualisatie

Tijdens jaar 3 van mijn studie gedurende het project Datavisualisatie werkte ik in teamverband aan het volgende concept: Een visuele representatie van de alarmmeldingen in de Weesperbuurt, Amsterdam. Het doel: het inzichtelijk maken van de locaties waar deze meldingen plaatsvonden.

Dit project is gemaakt met behulp van Leaflet.js, Chart.js, jQuery & Underscore.js.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.